Wat is crypto trading?

Crypto trading is het stelselmatig kopen en verkopen van cryptomunten met als doel winst te genereren. Het begrip traden omvat een enorm breed spectrum aan activiteiten en strategieën, waardoor het voor leken vaak onduidelijk is wat de activiteit traden daadwerkelijk inhoudt.

Het verschil tussen traden en investeren, is dat er bij investeren slechts éénmalig wordt aangekocht en éénmalig wordt verkocht. Dit is zo omdat investeren uitgaat van een onderliggend geloof in het aangekochte goed, en er via een ‘buy-and-hold’ strategie wordt gewacht op een appreciatie in waarde. Traden veronderstelt echter geen geloof in het onderliggende project en draait volledig rond prijsspeculatie.

In het traden zijn grofweg 2 handelingen mogelijk: long posities en short posities. Long posities houden in dat je de onderliggende munt aankoopt omdat je denkt dat deze in waarde zal stijgen. Indien je erin slaagt om de munt op een lage prijs aan te kopen en op een hogere prijs te verkopen, dan resulteert jouw long trade in winst. Short posities zijn het omgekeerde: je verkoopt munten (die je eigenlijk niet bezit, maar tijdelijk leent van de makelaar waar je bent ingeschreven) omdat je denkt dat de prijs van de munt zal dalen. Indien je een short positie bent aangegaan op een moment waar de munt een hoge prijs kent, en weet de short positie te verkopen wanneer de munt is gedaald in waarde, dan heb je winst geboekt.

Om te kunnen voorspellen of een munt zal stijgen of dalen in waarde, berusten traders zich op 3 verschillende analyses: fundamentele analyse, sentimentele analyse en technische analyse.

Fundamentele analyse bestaat uit het onderzoeken van de onderliggende staat van het project (de ‘fundamenten’ als het ware). De technische vooruitgang, samenwerkingsverbanden, recent nieuws rond de cryptomunt in kwestie, visie van het team, etc… zijn allemaal factoren die in rekening worden gebracht om via fundamentele analyse tot een prijsvoorspelling te komen.

Sentimentele analyse is het onderzoeken van het huidige onderliggende gevoel rond een bepaalde munt of project. Is er een positieve of negatieve trend bij beleggers? Ondergaat het project recent veel kritiek op sociale media? Is er een nieuwe ontwikkeling waarbij er hoop en speculatie ontstaat bij het publiek? Deze methode van prijsvoorspelling wordt eerder gebruikt voor kortere tijdstermijnen.

Technische analyse is de kunst van het voorspellen van de prijs van een munt op basis van het historische koersverloop van die munt. De koersgrafiek wordt hierbij volledig ontleed, en er wordt gezocht naar onderliggende trends, mogelijke punten van prijsweerstand en vroegere evoluties van de koers. Technische analyse is een volledige wereld op zich, waarbij vaak met voorzichtigheid moet worden omgesprongen bij een gebrek aan ervaring!

Tenslotte bestaan er ook enorm veel verschillende strategieën binnen het traden om winst te boeken. Deze methodes variëren niet alleen in tijdstermijn (daytrading vs langere termijn traden), maar ook in manier waarop je een trade daadwerkelijk uitvoert.

Scalpen (scalping) is het opzoeken van enorm veel verschillende trades, om deze uiteindelijk af te sluiten met een minimale winst. Meestal is de looptijd van hun trades uit te drukken in seconden of minuten, waardoor enorm kort op de bal moet worden gespeeld. Om succesvol te scalpen dient er echter een grote tijdsinvestering te gebeuren. Deze vorm van traden berust uitsluitend op technische analyse.

Daytrading is de stijl waarbij trades worden ingezet en gestopt op dezelfde dag. Daytraders pogen om bepaalde kleine trends te spotten bij munten, en gaan hierop inspelen door verschillende posities te openen die een aantal uur later opnieuw worden gesloten. Ook bij daytraden worden relatief kleine winsten geaccumuleerd, waardoor het wordt aanzien als een fulltime bezigheid om significante winst te kunnen boeken. Hoofdzakelijk wordt hier ook technische analyse gebruikt als informatie methode.

Swingtraden houdt in dat beleggers op zoek gaan naar trends die zich voor ietwat langere tijd manifesteren, om dan te kunnen inspelen met een trade die meestal enkele dagen tot weken duurt. Door middel van een combinatie van fundamentele en technische analyse proberen swingtraders vroeg trends te kunnen herkennen, en aangezien hun posities wat langer duren is er een kleinere tijdsinvestering nodig.

Tenslotte is er positietrading, waarbij beleggers op basis van een uitgebreide fundamentele analyse beslissen om een munt aan te kopen die volgens hun onderzoek ondergewaardeerd is in prijs. De bedoeling is om zo snel mogelijk in te spelen op een trend, en deze volledig uit te rijden. Trades duren dan ook meestal verschillende weken tot maanden. Deze tradestijl vraagt de minste tijdsinspanning wegens de lange tijdspanne.