Wat is mining?

Mining is het ter beschikking stellen van computerkracht om een gedecentraliseerde databank te helpen onderhouden en organiseren.

Omdat blockchains opereren zonder centrale entiteit (zoals een bank of overheid bijvoorbeeld) die de staat van de databank met gegevens zelf organiseert en verifieert (zoals de boekhouding van bankrekeningen bijvoorbeeld), is het noodzakelijk dat de deelnemers van het gedecentraliseerde netwerk ZELF tot een overeenkomst komen over de meest recente staat van de gegevens binnen een blockchain.  Indien er geen algemene consensus zou zijn over de gegevens binnen een blockchain zou het immers onmogelijk zijn om te bepalen wie bijvoorbeeld hoeveel Bitcoin heeft op welk moment.

Om dit tegemoet te komen werd het leven ingeroepen van de functie ‘minen’. Miners stellen hun computer ter beschikking om transacties die plaatsvinden op het netwerk te valideren, samen te groeperen (in blokken, vandaar “BLOCKchain”) en voor eeuwig vast te leggen (in een ketting, vandaar “blockCHAIN”). Eens de transacties zijn geverifieerd en vastgelegd kunnen ze niet meer worden veranderd of geannuleerd.

Om mensen te motiveren om te minen (en dus het netwerk te helpen onderhouden), hangt aan het minen een beloning vast. Indien je als miner verantwoordelijk bent voor het toevoegen van een nieuwe blok aan de blockchain, dan krijg je hiervoor een compensatie in de vorm van nieuwe munten eigen aan het netwerk. Momenteel is het bij Bitcoin zo dat een miner 12,5 BTC ontvangt bij het creëren van een nieuwe Bitcoin blok, waarbij dit bedrag om de 210.000 blokken halveert. Een mooi overzicht voor het Bitcoin netwerk vind je hier:

https://www.bitcoinblockhalf.com/

De hoeveelheid munten die je ontvangt tijdens het minen, alsook de manier waarop dit gebeurt, verschilt enorm van netwerk tot netwerk.

Het belonen van miners is overigens absoluut noodzakelijk, want het vergt enorm veel computerkracht en elektriciteit om de ingewikkelde berekeningen uit te voeren die gepaard gaan met het miningproces. Om bijvoorbeeld Bitcoin succesvol te kunnen minen heb je gespecialiseerde (lees: dure) hardware nodig, die je dan op een koele plek (waar je toegang hebt tot goedkope elektriciteit) laat draaien voor soms wel jaren aan een stuk. Meer over hoe je kunt minen vind je hier.

Omdat minen een intensief proces is waar veel ‘werk’ van computers inkruipt, wordt het consensus mechanisme die hiervan gebruik maakt voor de organisatie van een gedecentraliseerde databank ook wel “Proof Of Work” genoemd.