Crypto woordenboek

 • AML
  Anti Money Laundering, maatregelen die worden genomen door financiële instellingen om het witwassen van geld te bemoeilijken. KYC (Know Your Customer) is een voorbeeld van een dergelijke maatregel.
 • API
  Application Programming Interface, een bepaald type software die toelaat om data of informatie automatisch te gaan ophalen van een bepaalde server. De prijs die telkens wordt weergegeven in onze altcoin sectie boven elke munt (zoals hier) is bijvoorbeeld een API van de website coinmarketcap.
 • ASIC
  Application Specific Integrated Circuit. Het is een processor die wordt geproduceerd voor zeer specifieke doeleinden, en worden sinds 2013 vaak gebruikt om cryptomunten te minen. Ze kunnen er immers specifiek voor worden ontworpen, wat ze sneller en energiezuiniger maakt dan bijvoorbeeld GPU’s. Hierdoor hebben ASIC’s tegenwoordig de markt van mining overgenomen (voor de cryptomunten waarvoor een ASIC kan ontworpen worden althans), en is de bijhorende moeilijkheidsgraad van mining enorm gestegen.
 • Atomic swap
  Swap duidt op het snel uitwisselen van munten, atomic doelt op het feit dat de wissel ofwel niet plaatsvindt, ofwel volledig (dus nooit gedeeltelijk). Atomic swaps kunnen zowel on-chain als off-chain gebeuren, en maken gebruik van HTLC’s.
 • Bear market
  Een periode op de beurs gekenmerkt door dalende prijzen, pessimisme, wantrouwen in de waarde van het onderliggende goed en de verwachting dat in de toekomst prijzen nog verder zullen zakken.
 • Bull market
  Een periode op de beurs gekenmerkt door stijgende prijzen, optimisme, geloof in de waarde van het onderliggende goed en de verwachting dat in de toekomst prijzen nog verder zullen toenemen.
 • Cold Wallet
  Refereert naar een wallet die op niet online staat en dus geen verbinding heeft met het internet. Deze vorm van wallet wordt al relatief veilig aanzien, en kan worden gebruikt voor grotere bedragen op te slaan (vergelijk het met een digitale kluis). Een wallet die wel verbonden is met het internet wordt een Hot Wallet genoemd.
 • Cryptografie
  Het versleutelen van gegevens zodat die onmogelijk leesbaar worden voor derde partijen.
 • DAG
  Directed Acyclic Graph, maar wordt ook wel Tangle genoemd. DAG is een alternatief voor blockchain om een gedecentraliseerde databank te organiseren. In plaats van een ketting met blokken wordt hier een boomstructuur voorgesteld waarbij elke zender van een transactie via Proof of Work enkele vorige transacties dient te valideren.
 • DAO
  Decentralised Autonomous Organisation, een organisatie zonder leider of vast bestuur die wordt georganiseerd op een blockchain en gestuurd door een combinatie van smart contracts. Stemrecht en zeggenschap wordt gegeven aan eender wie crypto munten bezit van dat netwerk.
 • dApp
  Decentralised Applications (gedecentraliseerde applicaties), uitgebreide combinaties van smart contracts die resulteren in een enorm brede waaier van toepassingen (denk aan het aantal huidige apps) op een blockchain. Omdat het ontwikkelen van een aparte blockchain voor veel dApps overbodig is, worden ze vaak ontwikkeld op smart contract platforms zoals Ethereum of Stellar.
 • Double Spending
  Is het probleem van digitaal geld waarbij 1 enkele munt meerdere malen kan worden uitgegeven. Dit is mogelijk omdat digitaal geld kan gedupliceerd of vervalst worden. Blockchain los het probleem van double spending bij digitaal geld op.
 • ERC20
  Een standaard voor crypto munten op het ethereum netwerk, bestaande uit 20 richtlijnen.
 • Exchange
  Openbare marktplaats of beurs waar crypto munten kunnen aangekocht of verkocht worden. Meer info vind je hier.
 • Fiat geld
  Geld uitgegeven door overheden als verplicht betaalmiddel zonder intrinsieke waarde. Voorbeelden zijn Euro, Dollar, Yen,…
 • FOMO
  Staat voor Fear Of Missing Out, het psychologische principe van investeren in bepaalde munten uit angst om enorme winsten te mislopen.
 • Forex
  Staat voor FOReign EXchange, de wereldmarkt waar internationale valuta (EUR, USD,…) worden verhandeld.
 • FUD
  Staat voor Fear, Uncertainty en Doubt, en beschrijft de tactiek van personen of instellingen om het sentiment rond een bepaalde munt (of de volledige markt) negatief te beïnvloeden.
 • GPU
  Staat voor Graphics Processing Unit, en is een processor die gebruikt wordt voor videoverwerking. GPU’s worden gebruikt voor mining van sommige cryptomunten, hoewel het merendeel tegenwoordig wordt vervangen door ASIC’s wegens hogere efficiëntie.
 • Hashing
  Een wiskundige bewerking die een willekeurig lange rij cijfers omzet in een unieke cijfercode van 128 of 256 bits. Het is onmogelijk om de originele rij van cijfers te reconstrueren aan de hand van de geproduceerde hash. Hashing is de cryptografische methode bij uitstek voor cryptomunten.
 • HODL
  Staat voor Hold On for Dear Life, en beschrijft het ‘bijhouden van munten’ (en dus niet verkopen) tijdens een sterke marktdaling.
 • Hot Wallet
  Refereert naar een wallet die op één of andere manier online staat en dus verbonden met het internet. Deze vorm van wallet wordt best gebruikt voor kleine bedragen wegens het verhoogde risico op diefstal (vergelijk het met de beperkte hoeveelheid cash die je in jouw portefeuille bijhoudt). Een wallet die niet is verbonden met het internet wordt een Cold Wallet genoemd.
 • HTLC
  Staat voor Hashed Time-Locked Contracts
 • ICO
  Staat voor Initial Coin Offering en is een vorm van crowdfunding bij blockchain projecten. Er zijn veel overeenkomsten met IPO’s (Initial Public Offerings) toetreding van bedrijven op een financiële beurs. Tijdens de looptijd van een ICO kan iedereen investeren, waarbij achteraf crypto munten worden verdeeld van dat project op basis van de initiële inleg.
 • Internet Of Things
  Het steeds groter wordende netwerk van alledaagse dingen (verkeerslichten, koffiemachines, koelkasten,…) die een chip bevatten en data verzenden via het internet.
 • KYC
  Staat voor Know Your Customer, een maatregel van bedrijven, exchanges of websites om jouw identiteit als klant met zekerheid te kennen. Meestal wordt bij een KYC gevraagd om een kopie van een identiteitskaart, soms met toevoeging van een utiliteitsrekening ter bevestiging van adres. Deze maatregel hangt nauw samen met de AML richtlijnen (Anti Money Laundering).
 • Leverage
  Hefboomeffect bij het traden, waarbij de winst of verlies van de koers van een munt wordt vermenigvuldigd met de leverage die je gebruikt. Open je bijvoorbeeld een positie in Bitcoin met 5x leverage, en stijgt de prijs van Bitcoin met 20%, dan heb je 100% winst geboekt op jouw positie (20% x 5). Deze vorm van traden wordt ook vaak toegepast in reguliere financiële markten en brengt vanzelfsprekend enorm veel risico met zich mee.
 • Lightning netwerk
  Een uitbreiding van het Bitcoin protocol, waarbij gebruikers transacties kunnen uitvoeren buiten de blockchain van Bitcoin. Deze implementatie brengt snellere betalingen, lagere transactiekosten, en hogere schaalbaarheid van het Bitcoin netwerk met zich mee.
 • Liquiditeit
  Mate waarin een crypto munt in grote hoeveelheden snel kan gekocht of verkocht worden aan een eerlijke marktprijs. Hangt nauw samen met het transactievolume van een crypto munt hoe hoger het transactievolume (en dus liquiditeit), hoe meer kans iemand heeft om een eerlijke marktprijs te betalen voor die munt.
 • Mooning
  Het stijgen van de waarde van een munt naar enorme hoogtes (“to the moon”).
 • Node
  Computer of elektronisch apparaat dat is aangesloten op een bepaald netwerk en als onafhankelijke eenheid kan worden beschouwd binnen dat netwerk.
 • Open Source
  De praktijk waarbij de basis code van software (zowel tijdens ontwikkeling als in eindstadium) vrij wordt gedeeld met het brede publiek. Deze vorm van werken biedt niet alleen transparantie, het zorgt ook voor meer robuuste software omdat er door verschillende onafhankelijke experts kan gezocht worden naar fouten in de code.
 • P2P
  Staat voor Peer to Peer, of het rechtstreeks verhandelen van gegevens tussen twee systemen op een netwerk zonder tussenkomst van een centrale entiteit.
 • Permissioned blockchain
  Een blockchain die zodanig is opgebouwd dat enkel geselecteerde stakeholders (met ‘permission’ of toelating) bepaalde acties mogen uitvoeren op het netwerk (zoals transacties valideren of smart contracts toevoegen). Wat permissioned blockchains winnen aan snelheid en efficiëntie, verliezen ze aan decentralisatie en openheid. Daarom krijgt deze vorm van databank soms de voorkeur bij bedrijven.
 • Permissionless blockchain
  Een blockchain waar iedereen mag deelnemen aan elke rol binnen het netwerk (zowel transacties valideren, blokken toevoegen als smart contracts neerzetten). Hoewel deze blockchains trager werken dan permissioned blockchains, zijn ze volledig open en transparant. Daarom is deze vorm van organisatie wenselijk bij systemen als Bitcoin en Ethereum, waar inclusie en transparantie hoog in het vaandel wordt gehouden!
 • Ponzi scheme
  Ook wel piramide schema genoemd. Is een oplichtingsmethode waarbij mensen een belegging worden aangeboden die een opbrengst belooft die afhangt van de inleg van nieuwe klanten. Een voorbeeld van een dergelijk construct in de crypto wereld is BitConnect.
 • Private Key
  Een geheime cryptografische code die iemand toegang verleent tot zijn of haar cryptomunten. Deze code is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de code van een bankkaart, en wordt dus best met niemand gedeeld en ergens veilig bewaard (bijvoorbeeld in Dashlane). Indien je de private key van jouw crypto munten kwijt bent, ben je volledig de toegang verloren en zijn de munten voor eeuwig verloren!
 • Proof of Importance (PoI)
  Een  consensus mechanisme dat draait afhangt van reputatie. De reputatie van een node hangt af van de hoeveelheid munten die in zijn bezit heeft, en hoe vaak die handelt. Hoe hoger de reputatie van de account waarmee je handelt, hoe sneller jou reputatie zal stijgen. Hoe hoger de reputatie van een account, hoe meer geld die zal verdienen bij het goedkeuren van transacties. PoI wordt gebruikt bij het NEM protocol bijvoorbeeld.
 • Proof of Stake (PoS)
  Een consensus mechanisme waarbij accounts met meer munten een hogere uitbetaling krijgen voor het valideren van transacties binnen het netwerk. Dash is een voorbeeld van een munt die PoS implementeert.
 • Proof of Work (PoW)
  Een consensus mechanisme waarbij transacties gevalideerd worden door intensieve berekeningen uit te voeren met een processor. Bitcoin is een voorbeeld van een munt die PoS gebruikt.
 • Pump and Dump (P&D)
  Een tactiek waarbij een persoon of groep van personen de prijs van een munt die hij in het bezit heeft te laten stijgen (meestal door middel van shilling), om dan zelf die munten met grote winst te kunnen verkopen.
 • Public key
  Een cryptografische code die via het hashing algoritme wordt opgesteld uit de private key. Deze code kun je vergelijken als jouw bankrekeningnummer het toont de ‘plaats’ aan waar jouw crypto munten zich bevinden, en als je munten wil ontvangen dan dienen ze overgeschreven te worden naar dit adres.
 • Reflexiviteit
  Een interne feedback cirkel waarbij de perceptie van beleggers realiteit wordt. Dit resulteert in de prijs van een asset die opwaarts (of neerwaarts) beweegt als gevolg van andere beleggers hun activiteiten en overtuigingen. Een voorbeeld van reflexiviteit is een markt die lichtjes daalt, waarbij beleggers angstvallig beginnen verkopen en dus zelf zorgen voor een verdere prijsdaling. In de crypto markten is er zeer vaak sprake van reflexiviteit omdat dit een nieuwe technologie is waarbij er veel onzekerheid, verwarring en gebrek aan kennis aanwezig is bij het grote deel van de beleggers. Ook de ‘virale’ aard van informatieverspreiding (via Twitter, Facebook, …) zorgt voor een verhoogde reflexiviteit.
 • Segwit
  Een update van het Bitcoin protocol om de snelheid en schaalbaarheid van het netwerk te verhogen.
 • SHA-256
  Staat voor Secure Hash Algorithm 256. Dit wiskundig hashing algoritme wordt gebruikt om de digitale transacties van ondermeer Bitcoin te beveiligen.
 • Shilling
  Het creëren van een hype rond een bepaalde cryptomunt om jou te overtuigen om erin te investeren (en zo de prijs te laten stijgen).
 • Shitcoin
  Een cryptomunt die geen enkele toegevoegde waarde heeft aan het crypto ecosysteem. Investeren in deze munten kun je logischerwijs best vermijden.
 • Smart contract
  Een programma die onder vooraf gespecificeerde voorwaarden zorgt voor automatische transacties van crypto munten of andere digitale goederen. Smart contracts verschillen enorm van complexiteit, gaande van simpele betalingen bij standaard situaties, tot combinaties van verschillende uitgebreide smart contracts die leiden tot gedecentraliseerde applicaties (dApps). Eenmaal lopend, gedragen smart contracts zich als een onafhankelijk ‘computer programma’ dat automatisch transacties uitvoert wanneer er bepaalde voorwaarden worden voldaan. Omdat deze programma’s autonoom lopen, is er geen kans op fraude, censuur, 3e partij risico’s,….
 • Stablecoin
  Een crypto munt die, door een vaste koppeling met stabiele activa zoals goud of fiat geld, ambieert om ten allen tijde een stabiele prijs en voorspelbaar koersverloop te kennen. Een voorbeeld van een stablecoin is tether.
 • Stop-Loss
  Een order geplaatst op een exchange waarbij de onderliggende positie automatisch wordt verkocht aan een vooraf ingestelde prijs. Stop losses zijn ontworpen om het potentiële verlies van een trader te minimaliseren en zijn een onmisbare tool als je crypto munten verhandelt.
 • Tangle
  Dit wordt ook wel DAG genoemd (Directed Acyclic Graph), en is een variant op blockchain voor het ontwerpen van een gedecentraliseerde databank. In plaats van een ketting met blokken wordt hier een boomstructuur voorgesteld waarbij elke zender van een transactie via Proof of Work enkele vorige transacties dient te valideren.
 • Token Economics
  De economische eigenschappen eigen aan een bepaalde crypto munt. De belangrijkste parameters zijn maximum aantal munten, aantal munten in omloop, verdeling van de munten tussen verschillende stakeholders en eventuele methode van vrijgave van munten (bijvoorbeeld door mining).
 • Turing compleet
  Een programmeertaal die toelaat om elke mogelijke gegevensbewerking of berekening te programmeren! Het woord verwijst naar de wiskundige Alan Turing, die de turingmachine als algemene maatstaf van berekenbaarheid heeft uitgevonden. Ethereum is een voorbeeld van een blockchain die gebruik maakt van een Turing complete taal.
 • Tx
  Staat voor ‘transaction’, of beter een blockchain transactie.
 • Whale
  Individu met enorm veel geld ter beschikking, in de reguliere economie ook wel naar gerefereerd als “High Net Worth Individuals”. Deze personen noemen ze whales omdat ze enorme grote golven maken op de markt door de omvangrijke orders die ze plaatsen. In de crypto wereld bestaan whales voornamelijk uit ‘early adopters’ van de technologie (mensen die er al zeer vroeg in geïnvesteerd hebben) en miljonairs die geloven in de kracht van blockchain.
 • Whitepaper
  Een document, uitgegeven door de oprichters van een crypto munt, die in detail beschrijft hoe hun product, netwerk of dienst werkt en welk probleem het oplost.