Tezos (XTZ)

 

Tezos (XTZ) is een blockchain gebaseerd smart contract platform. Het netwerk is vergelijkbaar met Ethereum, waarbij het verschillende verbeteringen probeert te implementeren. De meest significante verschillen met Ethereum zijn de ‘on-chain governance’ en ‘self-amendment’.
Hiermee wordt bedoeld dat alle stakeholders in het Tezos netwerk inspraak hebben in de richting en het bestuur van het netwerk. Ze kunnen hierbij zelfs veranderingen aanbrengen in het Tezos protocol, alsook in de stemmingsprocedure zelf! Om dit te kunnen bewerkstelligen hanteer Tezos een variant op gedelegeerd Proof Of Stake (dPos), namelijk “Liquid Proof Of Stake). In onderstaande figuur vind je de belangrijkste verschillen tussen beide consensus mechanismen.

Grappig genoeg wordt staking in het Tezos netwerk “baking” genoemd.
Tezos is waarschijnlijk één van de meest dramatische verhalen in de korte geschiedenis van crypto. Na hun ICO werden ze immers aangeklaagd door de SEC wegens het illegaal ophalen van ‘securities’. Deze langdurige rechtzaak (> 1 jaar) werpt een donkere schaduw over het Tezos project, en zorgt vanzelfspreken voor aanzienlijke vertraging in de verdere ontwikkeling.

Tezos kun je onder andere kopen op Bitfinex.