Ethereum (ETH)

 

Ethereum (ETH) is een gedecentraliseerd smart-contract platform gebaseerd op de blockchain technologie die toelaat aan iedereen om gedecentraliseerde applicaties (dApps link) op te ontwikkelen. Het platform werd ontwikkeld in 2015 door Vitalik Buterin, die nog steeds het project stuurt. De crypto munt horende bij Ethereum heet ‘Ether’ en wordt gebruikt als brandstof voor het volledige netwerk: betalen van transactiekosten, diensten, miners,… Ethereum wordt vaak omschreven als ‘The world’s computer’!

Laten we bovenstaande stap voor stap uitleggen:

  • Gebaseerd op de blockchain technologie

Net zoals Bitcoin is ook Ethereum een toepassing van de blockchain technologie (Als je niet weet wat een blockchain is, klik dan hier). Meer specifiek is Ethereum een open-source (link), publieke blockchain (verschillende types blockchain vind je hier) die gebaseerd is op het Proof Of Work consensus mechanisme (link). De voordelen die gepaard gaan met deze vorm van database gelden dus ook voor Ethereum.

  • Gedecentraliseerd

Ethereum is een gedecentraliseerd netwerk van computers: duizenden nodes (link) die wereldwijd het netwerk ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat het netwerk enorm veerkrachtig en stabiel blijft, ook bij het wegvallen van meerdere nodes. Decentralisatie zorgt er ook voor dat er geen enkele entiteit controle heeft over uw informatie of data (denk aan Google, Facebook,…) en U daar dus alleen beschikkingsrecht over heeft, zonder te moeten inboeten op functionaliteit of gebruiksgemak. Deze technologie revolutioneert dus het reeds bestaande client-server model en democratiseert dit proces!

Samengevat: Ethereum is dus een gedecentraliseerd netwerk (wat zorgt voor veiligheid, veerkracht, en het ontbreken van 1 enkele entiteit die alles bezit) gebaseerd op de blockchain technologie (wat betekent dat alles transparant plaatsvindt, waarbij iedereen zelf controle heeft over zijn/haar eigendom op die blockchain). Maar waarvoor wordt dit netwerk nu gebruikt?

  • Smart contract platform

Het netwerk van Ethereum wordt gebruikt als openbaar platform om smart contracts op te ontwikkelen. Smart contracts zijn geprogrammeerde, automatische contracten die de overdracht van geld, data, eigendom, alles van waarde tussen verschillende partijen automatiseren (meer info rond smart contracts vind je hier). Iedereen kan een smart contract programmeren en laten draaien op het Ethereum netwerk. Eenmaal lopend, gedraagt deze smart contract zich als een onafhankelijk computer programma dat automatisch transacties uitvoert wanneer er bepaalde voorwaarden voldaan. Omdat deze programma’s autonoom lopen, is er geen kans op fraude, censuur, 3e partij risico’s,….

Ethereum geeft dus, via hun platform gebaseerd op “the Ethereum Virtual Machine software” (zie hoe werkt Ethereum), de mogelijkheid aan iedereen om deze contracten te ontwikkelen. Deze contracten variëren van zeer simpele programma’s (bvb: “Als de datum 15 Juni 2021 is, wordt er 10 Ether gestort van Jan naar Tom”) tot meer complexe combinaties van voorwaarden en situaties. In dit laatste geval spreekt men eigenlijk niet meer van smart contracts (want ze zijn te complex), maar van applicaties. Omdat deze applicaties draaien op een gedecentraliseerd netwerk worden ze dApps of gedecentraliseerde applicaties genoemd.

  • dApps

Omdat het Ethereum platform het mogelijk maakt voor iedereen om smart contracts op te ontwikkelen, wordt het creëren van dApps op een blockchain veel makkelijker en efficiënter! Men hoeft immers geen volledige blockchain apart te gaan bouwen, maar kan gewoon programmeren op het reeds bestaande platform van Ethereum. Dit heeft reeds gezorgd voor duizenden verschillende gedecentraliseerde applicaties die worden ontwikkeld of reeds bestaan op het Ethereum protocol: gedecentraliseerde organisaties (of DAO’s link), verzekeringen, games, digitale verzamelstukken, exchanges, facturaties, legale contracten, vastgoed platformen, marktplaatsen voor electriciteit, etc…

Een volledige lijst van alle projecten vind je hier: https://etherscan.io/tokens

Elk van deze dApps heeft z’n eigen token (of munt), die compatibel is met het Ethereum netwerk. Omdat iedereen om het even welke applicatie kan ontwikkelen voor Ethereum, zijn er bepaalde voorschriften opgesteld door The Ethereum Foundation (link) waaraan iedereen moet voldoen zodat de compatibiliteit en veiligheid van het netwerk niet wordt in gevaar gebracht. Deze standaard heet “ERC20”, en bestaat uit 20 voorschriften voor dApps en hun munten. Als een munt het kenmerk ERC20 heeft, betekent dit dus dat het platform voor die munt ontwikkeld is op het Ethereum netwerk!

Samengevat kun je dus stellen dat Ethereum een gedecentraliseerd netwerk is van duizenden computers, die het mogelijk maken voor iedereen om eender welke applicatie te ontwikkelen op hun platform, zonder dat 1 enkele entiteit of bedrijf controle heeft over alles en waarbij alles via de blockchain onveranderbaar en transparant plaatsvindt! Daarom wordt Ethereum vaak “the world’s computer” gedoopt.

Ethereum kun je onder andere kopen op Binance.