De geschiedenis van Ethereum

Ethereum is eind 2013 als concept voorgesteld door Vitalik Buterin (mede-oprichter van het Bitcoin magazine), met als doel een platform te bouwen voor de ontwikkeling van gedecentraliseerde applicaties (dApps).

In januari 2014 werd een core team samengesteld die verantwoordelijk was voor de opbouw van het platform, met als belangrijkste leden Vitalik Buterin, Charles Hoskinson, Anthony Di lorio en Mihai Alisie. Kort hierna werd ook the Ethereum Foundation opgericht als Zwitserse non-profit organisatie.

Via een vroege variant van de tegenwoordig alom bekende ICO methode werd tussen juli 2014 en augustus 2014 geld ingezameld om het project daadwerkelijk te ontwikkelen.

Op 30 juli 2015 ging het netwerk live, en werden 11.9 miljoen ETH munten verdeeld onder de participanten van de ICO.

in 2016 manifesteerde zich een gigantisch kantelpunt in de geschiedenis van Ethereum, namelijk de DAO hack. “The DAO”, een combinatie van smart contracts ontwikkeld op Ethereum met als doel om een gedecentraliseerde organisatie te creëren, haalde 150 miljoen USD op tijdens hun ICO. In juni van datzelfde jaar bleek echter dat de smart contracts een fout bevatten, waardoor een anonieme entiteit 50 miljoen USD kon stelen van het netwerk! Omdat dit een enorm bedrag is, ontstond er een discussie binnen de Ethereum gemeenschap of er al dan niet een hardfork moest plaatsvinden, om op die manier de gestolen munten te kunnen teruggeven aan de gedupeerde investeerders van the DAO. De discussie werd steeds meer gepolariseerd, waardoor er uiteindelijk, na het voltrekken van een hardfork, twee verschillende kampen ontstonden (die beide nog steeds bestaan). Enerzijds heb je Ethereum (ETH), die beslist heeft om de hardfork te voltrekken en het geld terug te geven aan de gemeenschap. Anderzijds heb je Ethereum Classic (ETC), die heeft beslist om met de ‘originele blockchain’ verder te zetten en dus geen ingreep heeft volbracht.

In maart 2017 werd the Enterprise Ethereum Alliance (EEA) opgericht met om en bij de 30 leden. In juli van datzelfde jaar waren er al meer dan 150 organisaties lid van EEA, waaronder: Samsung, J. P. Morgan, Toyota, Deloitte, Accenture, Banco Santander, National Bank of Canada, MasterCard, Cisco Systems, CME Group,….

Hoe werkt Ethereum?

Zoals uitgelegd bij Wat is Ethereum, is Ethereum een gedecentraliseerd smart contract platform gebaseerd op blockchain technologie waarop iedereen om het even welke dApp kan ontwikkelen.

De structuur van de Ethereum blockchain is zeer vergelijkbaar met die van Bitcoin: elke node in het netwerk bewaart een kopie van de volledige transactie geschiedenis. Het verschil met Bitcoin is dat Ethereum nodes, naast de volledige transactie geschiedenis, ook de meest recente toestand van elke smart contract en elke dApp bijhoudt. Dit impliceert dat dApps op het Ethereum netwerk niet gebonden zijn aan 1 enkele entiteit voor het bewaren en controleren van hun data.

De public keys zijn net iets anders zoals bij bitcoin en beginnen steeds met ‘0x’. Een voorbeeld van een Ethereum adres is onderstaande donatie adres voor deze website:

 0xD96217AAF10760772efAd904b2AEC073F2452bB8

Om alle mogelijke vormen van dApps te kunnen toelaten op het netwerk, is Ethereum geschreven in een ‘Turing-complete’ programmeertaal, wat betekent dat elke mogelijke gegevensbewerking of berekening kan worden geprogrammeerd! Deze enorme flexibiliteit is één van de grootste innovaties van het Ethereum netwerk.

Omdat elke smart contract op het Ethereum netwerk moet worden verwerkt door het volledige netwerk (duizenden computers), dient dit proces te worden gestroomlijnd. Daarom worden alle smart contracts omgevormd in ‘bytecode’ die zeer makkelijk kan worden gelezen en uitgevoerd door “the Ethereum Virtual Machine (EVM)”. Alle nodes voeren deze bewerkingen dan ook uit met behulp van hun EVMs.

De EVM voert dus alle contracten uit met de specifieke regels die geprogrammeerd zijn door degene die ze ontwikkelt heeft. Het daadwerkelijke schrijven en ontwikkelen van smart contracts gebeurt echter in programmeertalen zoals Solidity en Serpent, die veel gemakkelijker te schrijven en lezen zijn door mensen.

De enige limitatie die EVM heeft ten opzichte van andere Turing-complete machines is dat EVM gelimiteerd is door de hoeveelheid ‘gas’ die wordt voorzien. Gas wordt gebruikt om te betalen voor een bepaalde berekening op de EVM. Elke transactie en berekening op het Ethereum netwerk heeft immers een bepaalde kostprijs om te voorkomen dat het netwerk wordt overbelast met nutteloze data. De prijs van Gas varieert constant, en is afhankelijk van de hoeveelheid Ether die je ervoor wilt betalen. Deze prijs wordt uitgedrukt in “gWei”, waarbij Wei de kleinste eenheid is van Ether, (1 Ether = 1⁰¹⁸ Wei). 1 gWei is dus 1.000.000.000 Wei.

Bij elke transactie op het Ethereum netwerk moet de zender een gas limiet en een gasprijs instellen. Het product van beide is dan de maximale prijs (in Wei) die de zender wil betalen voor de transactie. bvb: Iemand wil een transactie van Ether verrichten, en stelt een gas limiet in van 50.000 met een gas prijs van 20 gWei. Dit impliceert dus dat de zender bereid is om maximaal 50.000 x 20 gWei = 1.000.000.000.000.000 Wei = 0.001 Ether te spenderen om de transactie te laten opnemen in de blockchain.

Indien de zender voldoende Ether bezit in hun account om dit maximale bedrag te betalen, dan kan de transactie worden verricht. Eventuele gas die overblijft na de transactie (het was immers een maximale prijs die de zender wou betalen) wordt automatisch teruggestuurd naar de zender aan de originele wisselkoers.

Indien de zender onvoldoende gas bezit om de transactie te voltooien, wordt deze afgebroken en wordt er geen gas teruggestuurd naar de zender (omdat de EVM al ‘moeite’ heeft verricht om de transactie uit te voeren en daarvoor dus gas nodig had).

De reden waarom gas wordt gebruikt voor de kosten (en niet rechtstreeks Ether) is omdat dit zorgt voor een ontkoppeling tussen de prijs van Ether en de prijs van een berekening op de EVM. Een hogere prijs van de Ether munt zou er anders voor zorgen dat het Ethereum netwerk gebruiken enorm duur zou worden, wat op zijn beurt zou zorgen voor minder innovatie en ontwikkeling op het platform!

Hoe hoger de maximale gas prijs van een transactie wordt ingesteld, hoe meer kans (en hoe sneller) dat deze zal worden opgenomen in de blockchain. De gas kosten worden immers gebruikt om miners te betalen die de transacties en berekeningen valideren. Het is immers interessanter voor miners om de transacties op te nemen met het meeste gas.

Om gemakkelijk te kunnen bepalen wat de beste gas prijs voor een transactie op dit moment zou zijn, kun je best surfen naar ETH Gas Station.

Het Ethereum netwerk berust dus op miners die, vergelijkbaar als bij Bitcoin, voorkomen dat er geen Ether meerdere malen wordt gebruikt, of dat er smart contracts worden uitgevoerd waarvoor er niet betaald is geweest. Dit gebeurt via het Proof Of Work consensus mechanisme door middel van minen.

Ethereum (ETH)

 

Ethereum (ETH) is een gedecentraliseerd smart-contract platform gebaseerd op de blockchain technologie die toelaat aan iedereen om gedecentraliseerde applicaties (dApps link) op te ontwikkelen. Het platform werd ontwikkeld in 2015 door Vitalik Buterin, die nog steeds het project stuurt. De crypto munt horende bij Ethereum heet ‘Ether’ en wordt gebruikt als brandstof voor het volledige netwerk: betalen van transactiekosten, diensten, miners,… Ethereum wordt vaak omschreven als ‘The world’s computer’!

Laten we bovenstaande stap voor stap uitleggen:

  • Gebaseerd op de blockchain technologie

Net zoals Bitcoin is ook Ethereum een toepassing van de blockchain technologie (Als je niet weet wat een blockchain is, klik dan hier). Meer specifiek is Ethereum een open-source (link), publieke blockchain (verschillende types blockchain vind je hier) die gebaseerd is op het Proof Of Work consensus mechanisme (link). De voordelen die gepaard gaan met deze vorm van database gelden dus ook voor Ethereum.

  • Gedecentraliseerd

Ethereum is een gedecentraliseerd netwerk van computers: duizenden nodes (link) die wereldwijd het netwerk ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat het netwerk enorm veerkrachtig en stabiel blijft, ook bij het wegvallen van meerdere nodes. Decentralisatie zorgt er ook voor dat er geen enkele entiteit controle heeft over uw informatie of data (denk aan Google, Facebook,…) en U daar dus alleen beschikkingsrecht over heeft, zonder te moeten inboeten op functionaliteit of gebruiksgemak. Deze technologie revolutioneert dus het reeds bestaande client-server model en democratiseert dit proces!

Samengevat: Ethereum is dus een gedecentraliseerd netwerk (wat zorgt voor veiligheid, veerkracht, en het ontbreken van 1 enkele entiteit die alles bezit) gebaseerd op de blockchain technologie (wat betekent dat alles transparant plaatsvindt, waarbij iedereen zelf controle heeft over zijn/haar eigendom op die blockchain). Maar waarvoor wordt dit netwerk nu gebruikt?

  • Smart contract platform

Het netwerk van Ethereum wordt gebruikt als openbaar platform om smart contracts op te ontwikkelen. Smart contracts zijn geprogrammeerde, automatische contracten die de overdracht van geld, data, eigendom, alles van waarde tussen verschillende partijen automatiseren (meer info rond smart contracts vind je hier). Iedereen kan een smart contract programmeren en laten draaien op het Ethereum netwerk. Eenmaal lopend, gedraagt deze smart contract zich als een onafhankelijk computer programma dat automatisch transacties uitvoert wanneer er bepaalde voorwaarden voldaan. Omdat deze programma’s autonoom lopen, is er geen kans op fraude, censuur, 3e partij risico’s,….

Ethereum geeft dus, via hun platform gebaseerd op “the Ethereum Virtual Machine software” (zie hoe werkt Ethereum), de mogelijkheid aan iedereen om deze contracten te ontwikkelen. Deze contracten variëren van zeer simpele programma’s (bvb: “Als de datum 15 Juni 2021 is, wordt er 10 Ether gestort van Jan naar Tom”) tot meer complexe combinaties van voorwaarden en situaties. In dit laatste geval spreekt men eigenlijk niet meer van smart contracts (want ze zijn te complex), maar van applicaties. Omdat deze applicaties draaien op een gedecentraliseerd netwerk worden ze dApps of gedecentraliseerde applicaties genoemd.

  • dApps

Omdat het Ethereum platform het mogelijk maakt voor iedereen om smart contracts op te ontwikkelen, wordt het creëren van dApps op een blockchain veel makkelijker en efficiënter! Men hoeft immers geen volledige blockchain apart te gaan bouwen, maar kan gewoon programmeren op het reeds bestaande platform van Ethereum. Dit heeft reeds gezorgd voor duizenden verschillende gedecentraliseerde applicaties die worden ontwikkeld of reeds bestaan op het Ethereum protocol: gedecentraliseerde organisaties (of DAO’s link), verzekeringen, games, digitale verzamelstukken, exchanges, facturaties, legale contracten, vastgoed platformen, marktplaatsen voor electriciteit, etc…

Een volledige lijst van alle projecten vind je hier: https://etherscan.io/tokens

Elk van deze dApps heeft z’n eigen token (of munt), die compatibel is met het Ethereum netwerk. Omdat iedereen om het even welke applicatie kan ontwikkelen voor Ethereum, zijn er bepaalde voorschriften opgesteld door The Ethereum Foundation (link) waaraan iedereen moet voldoen zodat de compatibiliteit en veiligheid van het netwerk niet wordt in gevaar gebracht. Deze standaard heet “ERC20”, en bestaat uit 20 voorschriften voor dApps en hun munten. Als een munt het kenmerk ERC20 heeft, betekent dit dus dat het platform voor die munt ontwikkeld is op het Ethereum netwerk!

Samengevat kun je dus stellen dat Ethereum een gedecentraliseerd netwerk is van duizenden computers, die het mogelijk maken voor iedereen om eender welke applicatie te ontwikkelen op hun platform, zonder dat 1 enkele entiteit of bedrijf controle heeft over alles en waarbij alles via de blockchain onveranderbaar en transparant plaatsvindt! Daarom wordt Ethereum vaak “the world’s computer” gedoopt.

Ethereum kun je onder andere kopen op Binance.