EOS (EOS)

 

EOS.IO (EOS) is een smart contract platform die gedecentraliseerde applicaties (of dApps) en gedecentraliseerde autonome organisaties (of DAO’s) op industriële schaal wil ondersteunen. Specifiek wilt EOS hierbij alle transactiekosten volledig verwijderen, en daarbovenop de mogelijkheid creëren om miljoenen transacties per seconde op het netwerk mogelijk te maken. Beide eigenschappen (gratis transacties en een enorme capaciteit) zijn typische knelpunten bij andere blockchains die vaak vraagtekens oproepen bij experten en gebruikers.

Eos wil zich profileren in het crypto ecosysteem als een gedecentraliseerd besturingssysteem (zoals MacOS of Windows). Dit is specifieker dan Ethereum, die vaak wordt omschreven als een gedecentraliseerde wereld computer.

In Juni 2017 werden voor het eerst EOS munten verkocht aan het publiek. Er werd hierbij meer dan 700 Miljoen USD opgehaald!

De EOS munten kunnen op het netwerk worden gebruikt om toegang te verschaffen tot bandbreedte en opslagruimte. Dit gebeurt in proportie tot de totale EOS muntvoorraad. 1% van alle munten bezitten geeft dus recht op 1% van alle bandbreedte op het EOS netwerk. Bezitters van EOS munten kunnen ook stemmen en deelnemen aan het bestuur van het platform (ook in proportie met het aantal munten).

Eos hanteert immers het consensus mechanisme Delegated Proof Of Stake (dPos). Dit zou ervoor zorgen dat het netwerk gemakkelijk miljoenen transacties per seconden kan verwerken. Verder zorgt dit systeem ook voor flexibiliteit, waarbij bijvoorbeeld dApps die op het EOS netwerk draaien maar slecht geprogrammeerd zouden zijn gemakkelijk kunnen worden ‘bevroren’ tot de fouten zijn opgelost. Dit zou zaken kunnen voorkomen als de bekende DAO hack bij Ethereum.

Het beheer van het EOS netwerk wordt onderhouden door het opstellen van een legaal bindende ‘grondwet’. Elke transactie op het platform moet een hash bijvoegen van deze grondwet, zodat de gebruikers hiertoe gebonden zijn. Veranderingen aan de grondwet worden voorgesteld door blok producenten die een goedkeuringsratio van minstens 17/21 moeten krijgen voor minimum 30 dagen. Deze nieuwe grondwet moet dan worden gebruikt bij het hashen van alle nieuwe transacties. Nodes die kiezen om deze nieuwe grondwet niet te volgen worden automatisch afgesloten.

Een andere interessante feature van het EOS protocol is parallel processing. Hierbij worden instructies van programma’s verdeeld over meerdere processors, waarbij de nodige tijd om alles uit te voeren drastisch wordt ingekort. Deze parallel processing van smart contracts gebeurt aan de hand van 3 eigenschappen: horizontale schaalbaarheid, asynchrone communicatie en interoperabiliteit.
Horizontale schaalbaarheid betekent het toevoegen van meer computers en systemen waardoor er sneller kan worden berekend. Dit in tegenstelling tot Verticale schaalbaarheid, waar de rekenkracht van de machines zelf moet worden versterkt.
Asynchrone communicatie houdt in dat de partijen die onderling communiceren over bepaalde processen niet noodzakelijk tegelijk aanwezig moeten zijn om het probleem te kunnen oplossen.
Interoperabiliteit refereert naar de mogelijkheid van de computers op het EOS netwerk om snel en eenvoudig informatie van elkaar te kunnen gebruiken om tot efficiënte oplossingen te komen.

Deze eigenschappen zouden er dus voor moeten zorgen dat het mogelijk is om heel vlot verschillende dApps te ondersteunen op het platform.

Een voorbeeld van een dApp die de EOS blockchain zal gebruiken is Everipedia, een wiki-gebaseerde online encyclopedie die blockchain technologie wil gebruiken om te voorkomen dat landen de site kunnen blokkeren (zoals Turkije en Iran nu wikipedia blokkeren). Een lijst van alle dApps die worden ontwikkeld voor het EOS netwerk kun je hier vinden:

https://eosforum.org/t/eos-dapp-collection-25-listed-currently/309

Wat tenslotte opvalt is dat elk project die op het EOS netwerk draait een natuurlijke inflatie van 5% per jaar moet genereren. Deze extra munten zullen worden uitgedeeld aan de blok producenten van het EOS platform, alsook aan de top 3 smart contracts of voorstellen die de meeste stemmen hebben gekregen van EOS token eigenaars. De reden waarom EOS dit heeft ingevoerd is om zichzelf niet afhankelijk te maken van 1 enkele foundation, organisatie of groep van personen voor groei, ontwikkeling en onderhoud.

EOS kun je onder andere kopen op Binance.